ສປປ.ລາວ ອອກແຈ້ງການຕິດຕາມ ແລະ ເຝົ້າລະວັງບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການນິວເຄຼຍເກົາຫຼີເໜືອ – ອິດສະຫຼະ

0
72

Tsoom nom tswv tuam txhab nyiaj tuav kev ruaj ntseg saib kom nyiaj muaj nqis, tau tawm tsab xov txwv tsis pub lub tuam txhab nyiaj los yog lub tuam txhab ua lag luam hlab tebchaws twg koom tes nrog Kaumlim qaum twb.

Nyeem txuas ntxiv hauv qab no:

Source: ສປປ.ລາວ ອອກແຈ້ງການຕິດຕາມ ແລະ ເຝົ້າລະວັງບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການນິວເຄຼຍເກົາຫຼີເໜືອ – ອິດສະຫຼະ

Facebook Comments